6a1f68739029e69b1d7aa523d04f5e0c61ea012fcc8fd440cb Art with Heart: Коледни топки

Pin it

Monday, November 19, 2012

Коледни топки

И малко детайли:

Все бързам... все нямам време ...и все се крия ...
 да не би в къщи да видят какво майсторя... а така искам да ги изненадам. 
Е,такава изненада си има своите недостатъци - все нещо не е направено както трябва...
И както виждам тези  коледни топки - не само много набързо са изрязани - ами и са криви...
Тъкмо повод да си купя  и шаблони-кръгове.