Wednesday, September 25, 2013

Цветно вдъхновение

и още:

Отива си лятото

Ето и поглед на плика отвътре: